ความเสี่ยงและข้อกำหนดการใช้งาน

คำนำ

บริษัทนี้สนับสนุนและโปรโมทฟอร์เร็กซ์ แพลตฟอร์มทางเลือกไบนารี่ และทางเลือกตลาดการเงินอื่นๆ และแพลตฟอร์มผ่านทางเว็บไซต์ streamlineforex.com

บนเว็บไซต์มีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฟอร์เร็กซ์ สัญญาซื้อขายส่วนต่าง การลงทุน ไบนารี่ทางเลือก รีวิวเกี่ยวกับโบรกเกอร์ฟอร์เร็กซ์และแพลตฟอร์มไบนารี่ ผู้ให้สัญญาณการซื้อขาย โปรแกรมซื้อขายไบนารี่อัตโนมัติ และแพลตฟอร์มการซื้อขายต่างๆ นอกจากนั้นยังมีรายชื่อโบรกเกอร์ฟอร์เร็กซ์ ไบนารี่ทางเลือกและแพลตฟอร์ม ชั้นนำโดยมีการแยกระหว่างโบรกเกอร์ที่ดีและไม่ดี โดยข้อตัดสินหลายประการจากบรรณาธิการของ streamlineforex.com

เว็บไซต์นี้เป็นกลางและไม่ได้ขึ้นตรงหรือเป็นพาร์ทเนอร์โดยตรงของโบรกเกอร์ฟอร์เร็กซ์หรือไบนารี่ทางเลือกที่ถูกกล่าวถึงบนเว็บไซต์ ก่อนที่จะเริ่มการซื้อขายหรือใช้บริการของโบรกเกอร์ แพลตฟอร์ม หรือบริการทางการเงินใดๆก็ตาม ผู้ที่ต้องการใช้งานควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงก่อนการใช้บริการ และยืนยันกับโบรกเกอร์ หรือ บริษัทซึ่งมีใบอนุญาตและน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ทางเว็บไซต์ของเราไม่ได้ให้บริการการลงทุน หรือคำแนะนำการลงทุนเกี่ยวกับการซื้อขายไบนารี่ทางเลือก ฟอร์เร็กซ์ หรือสัญญาซื้อขายส่วนต่างแต่อย่างใด

ข้อมูลบนเว็บไซต์ streamlineforex.com ไม่ได้เป็นเพื่อการสนับสนุนให้ผู้ชมตัดสินใจซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินใดๆทั้งสิ้น streamlineforex.com ไม่ได้มีใบอนุญาตหรือได้รับการอนุมัติว่าสามารถให้คำแนะนำทางด้านการลงทุนใดๆ ข้อมูลทั้งหมดไม่ได้เป็นเพื่อการสนับสนุนในการลงทุนใดๆทั้งสิ้น

ข้อมูลของคุณบางส่วนจะถูกบันทึกและใช้งานบางส่วนตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการ และสามารถตรวจสอบได้บนเว็บไซต์ การยอมรับเงื่อนไขการให้บริการถือว่าคุณยินดีที่จะให้ข้อมูลส่วนนั้นกับเรา และยินยอมที่จะให้เรานำไปใช้ประโยชน์ต่างๆภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ เพื่อทำให้เราสามารถบริการให้กับคุณได้สะดวกยิ่งขึ้น คุณได้ยินยอมที่จะให้เราสามารถแบ่งข้อมูลของคุณให้กับบริษัทภายนอก เพื่อการนำไปวิเคราะห์และพัฒนาการให้บริการให้กับคุณ ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัว

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง

ไม่ควรลงทุนหากผู้ที่สนใจในบริการยังไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนในทรัพย์สินทางการเงินที่กล่าวถึงบนเว็บไซต์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ดังนั้น ก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิกของโบรกเกอร์ไบนารี่ใดๆก็ตามที่ได้กล่าวถึงบนเว็บไซต์ ผู้เข้าชมควรทำความเข้าใจและไตร่ตรองให้ดีก่อนว่า ทรัพย์สินทางการเงินนั้นๆเหมาะสำหรับท่านหรือไม่ หากดำเนินการต่อจะถือว่าได้เข้าใจและยินยอมในทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน กฎหมาย และความเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หากท่านไม่เข้าใจส่วนใดที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุน ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้คำปรึกษาภายนอก หากไม่ทำการปรึกษาหรือยังคงไม่สามารถทำความเข้าใจได้ ไม่ควรลงทุน

ผู้ที่สนใจแต่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการลงทุนชนิดนี้ไม่เพียงพอ ควรหาที่ปรึกษาจากแหล่งที่รับรอง เนื่องจากไบนารี่ทางเลือก สัญญาซื้อขายส่วนต่าง และฟอร์เร็กซ์นั้นเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง และมีความเสี่ยงที่อาจจะเสียเงินลงทุนทั้งหมดไปได้

ความเสี่ยงทั่วไปและสิ่งที่ควรทำความเข้าใจ

ผู้ใช้งานได้รับรู้ ทำความเข้าใจ ตกลง และยินยอมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการซื้อขายนารี่ทางเลือก สัญญาซื้อขายส่วนต่าง และฟอร์เร็กซ์ กับโบรกเกอร์ฟอร์เร็กซ์ แพลตฟอร์มไบนารี่ทางเลือก และบริษัทที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางการเงินที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้

ผู้ใช้งานรับรู้ว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเสียเงินลงทุนไปในการซื้อขายทรัพย์สินทางการเงินนั้นๆ และยอมรับความเสี่ยงเหล่านั้น ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะทางการเงินที่ผ่านมาของทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว ไม่ได้เป็นตัวการันตีความมั่นคงและสมรรถนะในปัจจุบันและอนาคต ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดถึงความมั่นคงหรือคาดการณ์ความปลอดภัยใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว ทรัพย์สินทางการเงินบนตลาดนานาชาติอาจมีความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากความเสี่ยงบนตลาดของประเทศของผู้ใช้งาน ในบางครั้งอาจมีความเสี่ยงที่สูงกว่า นอกจากนี้ กำไรหรือเงินส่วนต่างบนตลาดนานาชาตินั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกจากความเคลื่อนไหวของอัตราการแลกเงินตรา บริษัทนี้จะไม่มีการให้บริการคำแนะนำในการลงทุน คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนใดๆก็ตาม คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขาย หรือคำแนะนำให้เริ่มลงทุนใดๆก็ตาม ผู้ใช้บริการที่ได้ทำการโอนเงินบนระบบการเงินแบบดิจิตัลกับโบรกเกอร์ไบนารี่ทางเลือกแล้ว จะมีความเสี่ยงที่เกี่ยวกับระบบต่างๆรวมไปถึงความขัดข้องของระบบ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ (อินเตอร์เน็ต และเซิร์ฟเวอร์) ซึ่งอาจทำให้การยืนยันการทำการไม่สำเร็จ หรือไม่ตรงกับการสั่งการ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการได้รับรู้ว่า บริษัทอาจได้รับอิทธิพลบางส่วนจากโบรกเกอร์ไบนารี่ทางเลือกต่างๆที่โปรโมทบนเว็บไซต์ ซึ่งอิทธิพลดังกล่างอาจมาจากข้อตกลงต่างๆระหว่างบริษัทกับโบรกเกอร์ไบนารี่ทางเลือกนั้นๆ หรือโบรกเกอร์ฟอร์เร็กซ์

บริษัทนี้ไม่ใช่บริษัทให้คำแนะนำหรือผู้ดูแลผลประโยชน์

เว็บไซต์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดทั่วๆไป เช่นแนะนำบริษัทชั้นนำทั่วๆไป ไม่ได้เจาะจงหรือแนะนำให้เป็นการส่วนตัว ไม่ได้แนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ไม่มีการแนะนำการลงทุนหรือการตัดสินใจใดๆเป็นแบบส่วนตัว และไม่มีการเสนอ หรือชักชวนให้ทำการซื้อขายกับโบรกเกอร์ใดๆที่ถูกกล่าวถึงบนเว็บไซต์

การตัดสินใจของผู้ใช้งานในการที่จะติดต่อและทำการซื้อขายไบนารี่ทางเลือกใดๆกับโบรกเกอร์ใดๆที่ถูกกล่าวถึงบนเว็ฐไซต์ และการตัดสินใจที่จะลงทุน นำเงินเข้านั้นเหมาะสมหรือไม่นั้น ล้วนแต่ขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

บริษัทนี้ไม่ได้เป็นบริษัทให้คำปรึกษา หรือให้บริการดูแลผลประโยชน์ใดๆให้กับผู้ใช้งานทั้งสิ้น

ผู้ใช้งานรับรู้ และยอมรับว่า บริษัทนี้ไม่ได้มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ใดๆให้กับผู้ใช้งาน และไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น รวมไปถึงคำเรียกร้องต่างๆ ความเสียหาย เงินลงทุน ค่าทนาย และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายทั่วไปใดๆ บริษัทนี้ให้เพียงแค่คำแนะนำทั่วๆไป ซึ่งการที่จะทำตามหรือไม่ทำตามนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่อาจใช้ข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ

ไม่มีการรับรองผลกำไร

ไม่มีการการันตีผลกำไร หรือการรับรองความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายไบนารี่ทางเลือกใดๆทั้งสิ้น ผู้ใช้งานจะไม่ได้รับการการันตีใดๆจากเว็บไซต์หรือตัวแทนใดๆทั้งสิ้น ผู้ใช้งานจะต้องรับรู้ถึงความเสี่ยงในการลงทุนเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายส่วนต่าง ฟอร์เร็กซ์ หรือ ไบนารี่ทางเลือก และต้องรับมือกับความเสี่ยงนั้นได้หากเกิดความสูญเสียขึ้น

การเปิดเผยความเสี่ยง:การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น. ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น